Afdelingen

Tekenkamer

Heesakkers Beton heeft de beschikking over haar eigen tekenkamer

Dit heeft als voordeel dat er een nauwe samenwerking is met de klanten, de lijnen kort zijn en eventuele last-minute wijzigingen nog doorgevoerd kunnen worden.

Heesakkers Beton heeft de beschikking over een 3D-tekenprogramma (AllPlan) waarmee de meest complexe vormen uitgetekend kunnen worden.

Building Information Modeling

De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is het ‘virtueel bouwen’ of BIMMEN. BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering. Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

 

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Modelmakerij

De eigen modelmakerij is het kenniscentrum van Heesakkers Beton

Dankzij jarenlange ervaring weet men op deze afdeling elke keer weer zelfs de meest ingewikkelde mallen met succes te bedenken en te vervaardigen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse materialen zoals hout, staal, kunststof, rubber of een combinatie hiervan.

Of het nu gaat om een mal voor een gevelelement of een trap met schrobrand, compleet met aangestort bordes, onze modelmakerij weet altijd de juiste mal te vervaardigen

Wapeningsafdeling

Ook de vervaardiging van de wapening vindt volledig in eigen huis plaats

De ruim gesorteerde wapeningsafdeling staat er garant voor dat de juiste wapening gereed ligt voor de juiste toepassing.

Stortklaarafdeling

Op de stortklaarafdeling krijgen de prefabelementen hun uiteindelijke vorm

Op deze afdeling wordt de wapening met de juiste dekkingsmaat in de mal aangebracht. Tevens worden eventuele in te storten voorzieningen zoals schroefhulzen, koudebrug onderbrekingen, hemelwaterafvoeren, spuwers, elektravoorzieningen, glazen bouwstenen, e.d. aangebracht.

Is alles eenmaal volgens definitieve tekening aangebracht en gecontroleerd dan kan het element gestort worden.

Stortafdeling

De voor productie vrij gegeven kisten worden op de stortafdeling gestort met het juiste betonmengsel

Tegenwoordig wordt er alleen nog gestort met zelfverdichtende beton. Deze beton wordt met behulp van de kubelbaan getransporteerd. De stortzijde kan op verschillende manieren afgewerkt worden. Het uitharden van de prefab elementen kan beginnen.

Na de uithardingsperiode worden de prefab elementen uit de kist gehaald en gekanteld. Het kantelen van de elementen gebeurt door middel van vacuüm-heffers en vacuüm-kantelinstallatie.

Expeditie

Heesakkers Beton kan ook het vervoer van de betonelementen voor u regelen.

Wij werken al jaren samen met een transportbedrijf. Zij hebben de beschikking over diverse wagens en kunnen inspelen op de wens van de klant.

Verticaal vervoer (bijvoorbeeld wanden) behoort ook tot de mogelijkheden.