Aanleveren in te storten onderdelen

Gelieve in te storten onderdelen (zoals bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren) onder vermelding van ons werknummer en de projectnaam naar het volgende adres te sturen:

Heesakkers Beton BV
Kennedylaan 9
5466 AA Veghel

HWA